Maremonti utazási iroda

Adja meg nevét és e-mail címét a feliratkozáshoz, hogy elsőként értesüljön a legjobb ajánlatokról!* Adataim megadásával kijelentem, hogy megismertem és elfogadom az Maremonti Kft. adatvédelmi nyilatkozatát és hozzájárulok, hogy elérhetőségeimre kedvezményeket és akciókat tartalmazó információt küldjön.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelő: Maremonti
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 52.
Cégjegyzékszám: 01-09-704846
Nyilvántartó bíróság:  MKEH szerinti nyilvántartási száma: U-00235/2017
Adatkezelési nyilvántartási száma : NAIH-113197/2017
Email cím: si@maremonti.hu
Telefonszám: 06-1-312-1112
Adószám: 12816943-2-42

1.    Fogalmak
Utas, Felhasználó, Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható vagy azonosított természetes személy

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.    Adatkezelés alapelve
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és hozzájárul a cél eléréséhez. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

3.    Adatkezelés jogalapja
Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg
       - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
      - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése, valamint
-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján kezeli

4.    Az adatkezeléssel érintett tevékenységek, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

4.1 Szállodai szolgáltatások igénybevétele
A szállodai szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul , célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.
4.2 Ajánlatkérés:
Az adatkezelő lehetővé teszi a Vendégek számára, hogy az alább felsorolt adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek telefonon vagy e-mailben:
-    Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak
megadása mellett.
-    Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
-    Kezelt adatok köre és célja:
o    név
o    telefonszám
o    e-mail cím
o    kérdés/kérés
o    érkezés napja
o    távozás napja
o    felnőttek száma
o    gyermekek száma
o    ellátási igény megjelölése
o    kiválasztott ajánlat megjelölése
o    szolgáltatás (speciális)
o    részletek/kérdés
-     Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
-     Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

4.3    Árajánlat kérése a közvetlen weboldalról, online üzenet küldése:
A Maremonti utazási iroda közvetlen weboldalán lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

     - szálloda neve
     - érkezés dátuma
     - éjszakák száma
     - felnőttek, gyermekek száma
     - telefonszám
     - vendég neve
     - email cím

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

4.4 Utazási ajánlattal kapcsolatos adatkezelés

-    Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az alább felsorolt adataik megadásával az Adatkezelő részére utazási  igényt juttassanak el személyes megkeresés útján(telefon, email)
-    Az utazási ajánlat lekérése önkéntes hozzájáruláson alapul.
-    Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által forgalmazott síutakra személyes adatainak megadásával jelentkezni kíván
-    A kezelt adatok köre és célja:
o    név, cégnév/iroda kapcsolattartás
o    utca, házszám
o    város és irányítószám
o    ország
o    telefonszám
o    e-mail cím
o    érkezés napja
o    távozás napja
o    szobák száma
o    felnőttek száma
o    gyermekek száma
o    ellátási igény megjelölése
o    kiválasztott ajánlat megjelölése
o    fizetési mód
o    kiegészítő szolgáltatások

-    Az adatkezelés célja az utazási igény feldolgozása, az igény szerinti út lefoglalása, valamint kapcsolattartás az Utassal.
-    Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

4.5 Jelentkezés síutra
-    Az utas személyesen a Maremonti irodában, az utazási szerződés megkötésekor adatlapot tölt ki, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.
-    Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az  Adatkezelő utazási irodában  kitölti az utazási szerződést.
-    Kezelt adatok köre:
o    Név
o    Állampolgárság
o    Útlevélszám
o    Születési dátum
o    Cím
o    Érkezés
o    Távozás
o    Email cím

-    Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.
-    A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az
Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.
-    Adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig, hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

4.6 Cookie szabályzat
Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát.
A Szolgáltató a következő szolgáltatások alkalmazásához használja a sütiket:
•    Google Analytics: melynek segítségével a Szolgáltató a weboldalon tett látogatásokról statisztikai elemzések céljából adatokat gyűjt a felhasználói élmény folyamatos fejlődése érdekében.
Közösségi oldal
Az Adatkezelő közösségi oldalt tart fenn (https://www.facebook.com/maremonti/), ahol a vendégek tájékozódhatnak az aktuális kedvezményekről, információkról.
A közösségi oldal online üzenetküldő szolgáltatásait az Utasok igénybe vehetik tájékozódás, érdeklődés vagy foglalási szándékkal.
-    Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér a közösségi oldal levelező rendszerén belül, személyes adatainak megadása mellett.
-    Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
-    Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
-    Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
A Szolgáltató a közösségi oldalról érkező, síút foglalással kapcsolatos igények esetén a Vendéget átirányíthatja az utazási iroda központi email címére (si@maremonti.hu), az utas érdeklődésének, a foglalás létrejöttének céljából. Ezen esetekkor a 4.4-es pontban meghatározott adatkezelési alapelvek valósulnak meg.

Az adatokhoz hozzáférők köre
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
5.    Jogorvoslat
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu